Informatie professionals

“De juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon”.

Dit betekent expliciet dat patiënten in de huisartsenpraktijk of bij 1elijnszorgverleners met klachten met een sociaal-maatschappelijke-economische oorzaak, waarvoor geen medische behandeling, interventie of verwijzing noodzakelijk is, verwezen kunnen worden naar het sociaal domein via Welzijn op Recept.

Welzijn op recept is een instrument dat alle dimensies van Positieve Gezondheid bedient. Het gaat hierbij om op passende wijze ondersteuning te bieden op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast focust WOR zich op het realiseren van een juiste opvolging en warme doorverwijzing naar samenwerkingspartners.

Naast het medische, diagnose-recept, model is het belangrijk dat in de huisartsenpraktijk het “sociaal model” meer zijn intrede doet, dat daarmee tevens gekeken wordt naar de sociale determinanten van ziekte en (positieve)gezondheid.

Wie komen er in aanmerking

De doelgroep (alle inwoners van Schiedam vanaf de leeftijd jongvolwassene tot en met de seniorenleeftijd) van Welzijn op Recept bestaat uit patiënten die op het spreekuur van de huisarts worden gecodeerd met een Z- of lichte P-code volgens de ICPC-codering.

• Mensen met psychosociale klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld eenzaamheid, rouw, relatieproblemen of financiële problemen
• Mensen met een chronische aandoening die veel piekeren en in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen
• Mensen waar psychologische hulp en medicijnen niet of onvoldoende bij blijken te werken

Samenwerking Eerstelijnszorgverleners

De toepassing van Welzijn op Recept vraagt een omslag in denken van eerstelijnsprofessionals. In plaats van denken in ziekte en zorg, vraagt Welzijn op Recept een transitie naar gezondheid en gedrag met daarbij een transformatie in het toepassen van het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Samenwerking met MVS gemeenten

Ten behoeve van de doorontwikkeling van Welzijn op Recept is een gezamenlijke werkgroep geformeerd ten behoeve van de MVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) gemeenten. Aan deze werkgroep nemen o.m. afgevaardigden van de drie gemeenten deel alsook de kwartiermaker Welzijn op Recept van Seniorenwelzijn. Doel van deze werkgroep is gezamenlijk tot proces- en prestatieafspraken te komen ten behoeve van Welzijn op Recept.