Disclaimer

Welzijn op Recept -Schiedam streeft naar juiste en volledige informatie op de website, maar verleent geen garantie ten aanzien van de juist- en volledigheid daarvan en wijst alle aansprakelijkheid van fouten en ontbreken van informatie van de hand.