Home

Sinds 2015 heeft Seniorenwelzijn Schiedam ervaring opgedaan met het uitvoeren van Welzijn op Recept (WOR) in Schiedam. Seniorenwelzijn was tot 31 juli 2019 de trekker en uitvoerder van het project en contactpersoon voor het merendeel van de huisartsenpraktijken in Schiedam. In deze ambitie heeft Seniorenwelzijn het fundament voor Welzijn op Recept breed in de MVS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)-gemeenten op de agenda gezet. Per 1 augustus is ook stichting DOCK-Schiedam betrokken bij dit traject.

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun welzijn. Kern van de aanpak is dat de huisarts, POH’er (praktijk ondersteuner huisarts) fysiotherapeut of andere 1e lijnhulpverleners, personen met psychosociale klachten verwijst naar de welzijnsadviseur. De welzijnsadviseur zoekt samen met de persoon naar manieren om het welbevinden te vergroten via een welzijnsinterventie. Dit kan bijvoorbeeld door als vrijwilliger aan de slag te gaan in de wijk, door wekelijks deel te nemen aan een activiteit in een ontmoetingscentrum of door iemand te koppelen aan een maatje. Onderzoek laat zien dat WOR een effectieve manier is om de participatie van mensen met psychosociale klachten te vergroten en de eenzaamheid te verminderen. Een grote groep ervaart na de inzet van de welzijnsadviseur meer welbevinden en vooral bij jongere deelnemers leidt de activering tot meer zelfvertrouwen en een stijging van de zelfredzaamheid. De afgelopen jaren heeft Seniorenwelzijn de meerwaarde van WOR aangetoond. Landelijk is Schiedam één van de koplopers in het ontwikkelen van Welzijn op Recept.